رفتن عادل غلامی از تیم ملی والیبال با یک درگیری در تمرین کلید خورد. جایی که ایگور کولاکوویچ، غلامی را به عنوان تنبیه از تیم بیرون کرد و پس از آن دیگر بازگشتی برای این والیبالیست در کار نبود. غلامی پس از این اتفاق چند باری به انتقاد از سرمربی پرداخت اما او این بار انتقاداتش را روی آنتن زنده نسبت به کولاکوویچ بر زبان آورد. وقتی غلامی به انتقاد از برنامه‌ریزی لیگ در سال 97 و طولانی بودن آن می‌پرداخت، ناصر شفقی رئیس سازمان لیگ والیبال روی خط آمد و از دخالت ایگور در این برنامه‌ریزی صحبت کرد. غلامی در اینجا به انتقاد از کولاکوویچ پرداخت و گفت:«سرمربی تیم ملی در جایگاهی نیست که راجع به لیگ ایران نظر بدهد! اگر شما خیلی آدم محکمی بودید، به سرمربی تیم می‌گفتید بیاید و جواب مردم را بعد از آن نتایج بدهد. قرار به نظر دادن بود، او باید ابتدا پاسخ عملکرد خودش را بدهد.»