عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم عنوان کرد که اگر تخفیف‌های ویژه در صادرات نفت ایران وجود نداشت، خریداران ریسک خرید نفت از یک کشور تحریمی را متحمل نمی‌شدند. به گزارش تجارت‌نیوز، هدایت‌الله خادمی تاکید کرد که برخی صحبت از تخفیف‌های ۳۰ درصدی یا ۲۰ درصدی مطرح کرده‌اند، اما رقم دقیق را کسی نمی‌داند. با این حال در اینکه صادرات نفت ایران با تخفیف صورت می‌گیرد، شکی نیست. او همچنین اظهار کرد که اما تخفیف نفتی موضوعی حتمی است و قطعاً تخفیف ویژه‌ای به نفع خریداران ارائه می‌شود؛ وگرنه میزان صادرات نفت ایران به همین مقدار کنونی هم نمی‌رسید.