فرمانده اقتصادی ستاد پزشکیان عنوان کرد: متاسفانه ما در تحریم‌های داخلی هستیم، زیرا عده ای با کج‌فهمی خودشان سعی می‌کنند ما را در این تحریم‌های ظالمانه نگهدارند. به گزارش خبرآنلاین، علی طیب‌نیا یادآور شد: به هرحال هدف اول من از پیاده کردن برنامه جامع مبارزه با پولشویی همین بحث مبارزه با فساد در ایران بود ولی یک هدف دوم هم داشتیم و آن این بود که از لیست سیاه FATF کشور را خارج بکنیم؛ وقتی کشور در این لیست قرار می‌گیرد تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و ما حتی درآمدهای نفتی‌مان هم دیگر نمی‌توانیم به کشور منتقل بکنیم، نمی‌توانیم سرمایه‌های ایرانی‌ها را از خارج به داخل بیاوریم و تمام تعاملات ما حذف می‌شود.