دفتر آمار آمریکا از رشد ۷۲ درصدی تجارت این کشور با ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۴ خبر داد و کل تجارت دو کشور در این دوره را بیش از ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد. به گزارش تسنیم، ایران در بین مقاصد صادراتی آمریکا در 4 ماهه 2024 رتبه 153 و در میان منابع وارداتی این کشور رتبه 168 را داشته است.