یک کارشناس بازار مسکن، درباره علت فاصله قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن با قیمت واقعی املاک، گفت: در بازار مسکن شاهد فاصله قیمت پیشنهادی ملک با قیمت واقعی آن هستیم. علت پدیداری این اتفاق و از آن مهم‌تر دلیل ماندگاری این شکاف به چند عامل مهم بستگی دارد.

منصور غیبی در گفت‎وگو با تجارت‌نیوز، تاکید کرد که ذات بازار مسکن این است که چسبندگی قیمت در آن نسبت به سایر بازارهای مالی شدیدتر و میل به ماندگاری قیمت در صورت جهش آن بسیار بالاتر از بازارهای موازی است. او اظهار کرد: دومین عامل در این زمینه انتظارات تورمی و نگرانی‌های ناشی از آن است که بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن می‌گذارد. مسکن به‌ عنوان مهم‌ترین و باارزش‌ترین دارایی افراد از این لحاظ تاثیرپذیر است.

این کارشناس حوزه مسکن درباره آثار شکاف قیمتی در بازار مسکن نیز بیان کرد: شکاف قیمت باعث شده است برخی از سرمایه‌گذاران بخش مسکن نتوانند به قیمت دلخواه خود مسکن را به بازار ارائه دهند. از سوی دیگر، برخی افراد نیز نگران هستند که اگر ملک خود را بفروشند، نمی‌توانند جایگزین متناسبی از لحاظ قیمت و شرایط بازار برای آن پیدا کنند؛ در نتیجه از فروش دست کشیده‌اند.