عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان این‌که بانک مسکن از امکانات و دارایی‌های در اختیار به‌خوبی استفاده نمی‌کند، گفت: لازم است مدیریت دارایی‌های این بانک بررسی شود. به گزارش تسنیم، اقبال شاکری افزود: نه تنها در این دوره ، از گذشته یعنی دو دوره قبل درباره استفاده از دارایی‌ها، سهام و مدیریت‌ آنها ایرادات و انتقادات سنگینی به بانک مسکن می‌شد. این مسئله را نه تنها از طریق مراجع و گزارش‌ها داریم، بلکه برخی استادان دانشگاه به‌عنوان سهام‌دار گزارش‌های متعددی را به مجلس ارائه دادند. او با یادآوری این‌که اظهار می‌شد که به‌خصوص در مجتمع‌های مسکونی بهره‌وری بسیار پایین است، اضافه کرد: مدیریت بازدهی دارایی‌ها از شاخص‌های صنعت مربوطه نباید کمتر باشد که برای بانک مسکن کمتر است.