رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، اظهار کرد: مخالفت با تعطیلی شنبه ریشه علمی و مذهبی ندارد. به گزارش تسنیم، محمدرضا مرتضوی تصریح کرد که امیدواریم شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، حافظ منافع اقتصاد ملی باشد و به توسعه روابط بین‌المللی کمک کند.