رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران اظهار کرد: خرید و ذخیره مازاد مرغ موجود در کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام به افزایش قیمت مرغ انجامیده است. به گزارش ایلنا، مهدی یوسف‌خانی افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر را تایید کرد و گفت: این افزایش البته اندک بوده و گوشت مرغ هنوز هم پایین‌تر از نرخ مصوب فروخته می‌شود. او افزود: نرخ مصوب برای گوشت مرغ اکنون ۸۵ هزار تومان در هر کیلو است. گفتنی است در همین راستا علی ابراهیمی، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز قیمت هر کیلو مرغ زنده را حدود ۵۷ هزار تومان اعلام کرد و آن را به ضرر تولیدکننده دانست.