رئیس‌جمهور گفت: مشکلات آبی و برقی کشور در حال برطرف شدن هستند. به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی در جمع مردم جنوب غرب تهران همچنین در زمینه اشتغال و مسکن بیان کرد: در ابتدای دولت گفتیم که هر سال باید یک میلیون شغل ایجاد می‌شد که اگر می‌شد امروز با مشکل روبرو نبودیم، امروز از وعده خود عقب نیستیم، در بسیاری از استان‌ها نرخ بی‌کاری در کشور کاهشی است، مسئله مسکن هم مهم است. اگر در سال‌های قبل سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شد،‌ امروز در تهران و استان‌ها مشکل مسکن نداشتیم. هم قانون می‌گوید و هم‌ نیاز کشور است که یک میلیون مسکن ساخته شود، اگر این اتفاق رخ دهد نیاز مردم برطرف خواهد شد.