سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس وعده داد: امسال قول داده شده کشاورزی از قطعی برق خارج شود و مجلس نسبت به آن کوتاه نخواهد آمد و حاضر نمی‌شود با قطع برق، امنیت غذای مردم به خطر انداخته شود. به گزارش تسنیم، ذبیح‌الله اعظمی سارودیی اظهار داشت: بیش از 95 بخش کشاورزی خرده مالک است و نقش مشارکت مردمی حائز اهمیت است. سال گذشته وزارت نیرو هر جایی که دچار کمبود می‌شد سراغ صنعت می‌رفت. از سال گذشته وزارت نیرو به بخش کشاورزی و غذای مردم آمده که بارها مورد تذکر قرار گرفته است. او تاکید کرد که قطعی برق‌ها عادلانه نیست و برخی کشاورزان و دامداری‌ها مجبور به صرف هزینه‌های بیشتر می‌شوند.