وزیر صمت با بیان اینکه سیاست شخصی من این است که مشتریان مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند، گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست‌گذار نیستیم بلکه مجری هستیم. به گزارش مهر، عباس علی‌آبادی در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران تاکید کرد: مسئولین وقت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.