بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه، هزینه برخی دستگاه‌ها را به طور نامتعارف افزایش داده است. به گزارش ایلنا،  هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ این در حالی است که وزارت آموزش و ‌پرورش ۲۰ درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته و تابعه آن ۱۶/۸ درصد افزایش هزینه داشته‌اند.