اگرچه از پاییز پارسال مجلس در حال بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بود اما سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده است. به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی، افزود: متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است.