درحالی که خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است، اما در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است. به گزارش تسنیم، قابل توجه است معامله امتیاز این واحدها در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره بر غیرقانونی بودن این کار تاکید کرده و هشدارهایی در  این رابطه داده‌اند اما در زمان حاضر امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن شهر پرند با قیمت‌های 300 تا 500 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. واحدهای که بخشی از‌ آنها به اصطلاح هنوز روی خاک است. در شهر جدید پردیس به دلیل پیشرفت بالای 50 درصد قیمت‌ها به‌شکل معناداری بیشتر از واحدهای شهر پرند است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد خرید و فروش غیرقانونی نهضت ملی مسکن پردیس با قیمت حدود 2 میلیارد تومانی انجام می‌شود.