دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران اعلام کرد: اگر همه ملزومات رونق صنعت بانکرینگ را احصاء و به مزیت ها امتیاز دهیم، بهترین و اقتصادی‌ترین ظرفیت بانکرینگ خلیج فارس و دریای عمان به ایران تعلق می‌گیرد اما عملا بندر فجیره امارات بر این صنعت پرسود مسلط شده و بیش از نود درصد بازار منطقه را در اختیار دارد. به گزارش اقتصادآنلاین، محمدجعفر عابدی‌نژاد تصریح کرد که ایران علیرغم همه مزیت‌های آب و هوایی، مساعدتر بودن سواحل برای پهلوگیری و خدمات رسانی به انواع شناور و تولید سوخت مرغوب، به سختی پنج درصد بازار بانکرینگ منطقه را 

پوشش می‌دهد.