تاثیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بر رشد پایه پولی در دی‌ماه سال گذشته 47.6 درصد بوده و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز سهمی 5.5 درصدی از این رشد داشته است. به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی پس از وقفه‌ای طولانی در انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری، طی روزهای اخیر، این آمارها را تا پایان دی ماه 1402 منتشر کرد. بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به دولت اختصاص یافته که بررسی آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه آمارها نشان می‌دهند این بدهی‌ها نقش پررنگی در رشد نقطه به نقطه 31.7 درصدی پایه پولی در دی ماه سال گذشته ایفا کرده‌اند. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در بازه 12ماهه منتهی به پایان دی ماه 1402 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با تاثیر 47.6 درصدی بوده است. دومین عامل تاثیرگذار نیز خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده که سهمی 5.5 درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. طبق این آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها با رشدی 56.7 درصدی در 12ماهه منتهی به دی ماه همراه شده و به هزار و 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز پس از رشد 56.5 درصدی در این بازه زمانی، به رقم 178 هزار میلیارد تومان رسیده است. در ماه‌های گذشته میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به طرز چشمگیری بیشتر از خود دولت بود. با وجود این، همان‌طور که آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند، در دی ماه رقم رشد بدهی دولت نسبت به سال 1401 افزایش یافته و این رقم برای شرکت‌های دولتی نزولی شده است. این موضوع از آن رو نگران‌کننده است که رقم پایه بدهی دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی شرکت‌های دولتی است و افزایش میزان رشد بدهی این بخش، به‌وضوح آثار سوء بیشتری در پی دارد.