یک عضو کمیسیون نفت و گاز و منابع طبیعی پارلمان عراق گفت که عراق هنوز در تولید گاز به خودکفایی نرسیده و به گاز ایران نیازمند است. به گزارش ایلنا، ناظم الشبلی اظهار کرد که مجموعه نخست سرمایه‌گذاری‌ها بر سرمایه‌گذاری در حوزه گاز متمرکز نبوده و این اشتباهی بزرگ است. او افزود: عراق دست کم به 2 سال برای بهره برداری از گاز به صورت درست در راستای استفاده از گاز در نیروگاه های برق نیاز دارد.