عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند دولت می‌خواهد مشکلات کمبود نقدینگی و کسری بودجه را از محل سیاست‌های اقتصادی انقباضی که به صنعت ضربه می‌زند، حل و فصل کند؛ در حالیکه اکنون نفس تولید به شماره افتاده و کمبود نقدینگی در پایان سال؛ تولید را با سختی های بسیار مواجه ساخته است. به گزارش اقتصادآنلاین، علی نقیب تاکید کرد که تولیدکنندگان با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها دچار مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است. او خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند که دولت می‌خواهد مشکلات کمبود نقدینگی و کسری بودجه را از محل سیاست‌های اقتصادی انقباضی که به صنعت ضربه 

می‌زند، دربیاورد.