رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت سیزدهم خدمات حوزه سلامت را ارتقاء می‌دهد، گفت: امسال ۳۵۰ هزار میلیارد ریال یارانه دارو پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور طرح دارویار را یکی از طرح‌های بسیار مهمی بیان کرد که اجرای آن از سال گذشته آغاز شده و امروز به بلوغ خود رسیده است و افزود: در این طرح، زنجیره تولید دارو از یارانه جدا شده و یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی رسیده است که سبب صرفه‌جویی در تأمین دارو و جلوگیری از قاچاق دارو شده است. او همچنین خبر داد که درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها امسال به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این درآمد، سال گذشته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود.