عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه خبر داد. به گزارش ایسنا، مجید افتخاری درباره علت این توقف اظهار کرد: طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه فقط دو هفته به صورت مقطعی انجام شد و در نهایت با فشارهای برخی از اتحادیه‌ها در آستانه شب عید متوقف شد. او با بیان اینکه صنعت پوشاک رها شده و این صنعت با همه ظرفیت در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی و شناخت درست ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم ترک‌ها برنامه‌ریزی شده و منسجم در حال ورود به بازار ایران هستند. در شرایطی که واردات ممنوع است برخی از برندهای ترک فروشگاه‌های وسیع در کشور گرفته‌اند. اینکه چگونه مجوز گرفته‌اند بحث پیچیده‌ای است اما معمولا ادعا می‌کنند که کالای خود را در ایران تولید می‌کنند.