رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۲۷ ناظر در ۲۷ بانک کشور حضور دارند که به آموزش بانکداری اسلامی و تطبیق موضوعات تامین مالی با مبانی شرعی می‌پردازند.  به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی افزود:اگر هر مشکل و ایراداتی در بانک‌ها به وجود بیاید شورای فقهی بانک مرکزی و نظام بانک مرکزی، نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.  او با تاکید بر اینکه اجرای ابزار‌های مالی اسلامی اکنون جایگاه قانونی پیدا کرده است، تصریح کرد: منابع مالی و ابزار‌های مالی اسلامی با هدف جلوگیری از نشت این منابع به فعالیت‌های بورس بازانه و مهار تورم است.