رئیس کانون انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با اکوانگار گفت: ما از نظر فنی و نیروی داخلی برای ساخت مسکن، هیچ مشکلی در کشور نداریم، هیچ مشکل و ناتوانی از سوی ما وجود ندارد و به نظرم می‌رسد تنها به علت مراودات و مسائل مالی با چین مثل تهاتر نفت مایل به همکاری با آنان هستند.

ایرج رهبر معتقد است نرخی که دو سال پیش چینی‌ها برای ساخت‌وساز در کشور ما مطرح کرده بودند غیرمنطقی بوده و قاعدتا باید به جای آن در بحث تهاتر نفت برای آنان امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد که ما از آنان بی‌خبریم. او تصریح کرد: فکر میکنیم هر چه هست مربوط به بحث تهاتر نفت است. تنها حدس من این است که از این طریق مثلا چینی‌ها بتوانند نفتمان را ارزانتر بگیرند اما چون اطلاعی از قیمت‌های نفتی که قرار است تحویل بدهیم ندارم، نمیتوانم مقایسه انجام بدهم و دقیق به شما بگویم چه چیزی برایشان جذابیت ایجاد کرده است.

این مقام صنفی بیان کرد: حقیقتا از نظر فنی، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی و حتی تکنولوژی ما چیزی از چینی‌ها کم نداریم. حتی همان دو،سه سال پیش سوال کردیم که مگر چینی‌ها چه تکنولوژی می‌خواهند بیاورند؟ گفتند سیستم لارج‌پنل میخواهند بیاورند درحالی که ما این سیستم را مدت‌هاست کنار گذاشته‌ایم واز سیستم تونلی استفاده می‌کنیم. یعنی در بحث تکنولوژی هم حتی ما جلوتر بودیم. 

رهبر ادامه داد: با این حال آسیبی برای سازندگان ما نخواهد بود چون ما چهار میلیون مسکن قرار است بسازیم و از این عدد این که هزار واحدش را هم چینی‌ها بسازند چندان تاثیری در روند اقتصاد بازار و اشتغال سازندگان خودمان ندارد. 

آنچه بیشتر برای ما مهم است این که از نظر حیثیتی از سازندگان خودمان دفاع کنیم. چون اگر خاطرتان باشد کشور ترکیه هم چند سال پیش در دولت یازده و دوازده بخشی از ساخت و سازهای کشور ما را انجام داد در حالی که حتی آن‌ها هم از نظر فنی از ما عقب‌تر بودند و سازه‌های عقبتری داشتند اما به علت مسائل مالی و دیپلماتیمک این اتفاق افتاد. من به شما میگویم که اگر امکانات برای داخلی‌ها فراهم کنیم ما همه تکنولوژی‌های لازم مثل پرینتر سه بعدی، ارسی‌اف و... که مطرح است در دنیا را داریم.