در حالیکه حدوداً دو هفته پیش، رئیس سازمان استاندارد اعلام کرد تولید پژو پارس تنها تا نیمه اسفند ماه امسال مجوز تولید دارد و پس از آن برابر قانون عمل خواهد شد؛ مدیرعامل ایران‌خودرو از رایزنی این گروه صنعتی با سازمان استاندارد برای تولید تا پایان امسال خبر داده و تاکید کرد که برای سال آینده چنانچه دیگر مجوز تولید با استانداردهای فعلی صادر نشود، حتما خودروی جایگزین با استانداردهای بهتر را برای مشتریان در نظر خواهیم گرفت. به گزارش ایسنا، علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد: بر اساس توافقی که با سازمان ملی استاندارد صورت گرفت و در پی حمایت این سازمان، برنامه ما این است که خودروی پژو پارس را تا پایان سال تولید کرده و تحویل دهیم؛ کمی تاخیر در تحویل این خودرو پیش آمده که از بابت آن از مشتریان پوزش می‌طلبیم، اما این طمینان را نیز می‌دهیم که قطعا به تعهدات خود عمل خواهیم کرد و مشکلی از این بابت وجود 

نخواهد داشت.