معاون وزیر اقتصاد به برخی تیترهای خبری چند روز اخیر درباره خبر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF واکنش نشان داد و گفت: برنامه اقدام مورد توافق ایران و گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و قرار دادن به ناحق نام ایران در لیست سیاه، موضوعی کاملا متفاوت باخروج نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ است. هادی خانی افزود: اساسا این دو موضوع به صورت مجزا از هم پیگیری و مدیریت می‌شوند چراکه برنامه اقدام براساس نسخه ۲۰۰۳ توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تدوین شده و موضوعات مرتبط با توصیه شماره ۷ از سال ۲۰۱۲ در توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مطرح و عملیاتی شده ‌است.