بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (آبان) حدود ۴ درصد کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، مقدار عرضه گوشت طیور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ٨ درصد و برای شترمرغ ٥٢ درصد کاهش، و برای بوقلمون ٤٩ درصد، برای بلدرچین ٣٨ درصد و برای سایر انواع طیور ٨٠ درصد افزایش داشته است. گفتنی است بر اساس قیمت مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ هر کیلو گرم گوشت مرغ (غیر منجمد) ۷۳ هزار تومان تعیین شد. اما رصد بازار حاکی از نوسان قیمتی و فاصله نرخ بازار با قیمت مصوب است. در حال حاضر هر کیلو گرم مرغ حدود ۸۹ هزار تومان بوده و این عدد برای گوشت مرغ منجمد ۷۸ هزار تومان است.