معاون وزیر اقتصاد گفت: در بحث درآمد حاصل از مولد‌سازی‌ها ارقام مطرح شده به صورت عجیب و غریب بالا است و نمی‌توان رقم حدود 7 هزار میلیارد تومان را طی یکسال به رقم 107 هزار میلیارد تومان رساند، عملا همچنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. به گزارش ایلنا، علی روحانی افزود: البته اقدامات مهمی انجام شده از جمله اینکه از همین روش مولدسازی و از روش تهاتر اموال استفاده می‌کنند برای اینکه دارایی مازاد وزارتخانه‌ها به پروژه‌های عمرانی همان حوزه اختصاص پیدا کند. برای مثال اموال مازاد و دارایی وزارت بهداشت برای تکمیل پروژه‌های بیمارستانی استفاده خواهد شد. او درباره درباره اثرگذاری کسری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه 1403 بر سیاست‌های کنترل تورم، اظهار داشت: آن بخش که در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد بخش منابعی است که وزارت اقتصاد در بودجه تامین می‌کند و وصول آنها از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی، فروش اوراق، سود سهام شرکت‌ها و ... بر عهده وزارت اقتصاد است.