مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه به طور تاریخی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سرانه جمعیت تعداد نانوایی‌ها کمتر است، گفت: تصمیم‌گیری درباره راه‌اندازی نانوایی‌های جدید با کارگروه آرد و نان استان است و طرح هوشمندی زیرساختی برای شفافیت این فرایند ایجاد کرده‌ است و می‌توانند با استفاده از این بستر نسبت به رفع این موضوع اقدام کنند. به گزارش ایلنا، محمد جلال در پاسخ به این سوال که در شرایط استاندارد بابت چه میزان جمعیتی چه تعداد نانوایی باید فعال باشد،  افزود: در این باره استانداری وجود ندارد. در میانگین کشوری استان سیستان و بلوچستان کمترین نانوایی را دارد به همین دلیل است که تعداد افراد برای خرید نان در یک نانوایی بالاست. او تاکید کرد: اختصاص آرد به استان سیستان و بلوچستان با احتساب جمعیت مهاجر بوده و تصمیم درباره سهمیه و اختصاص آرد به نانوایان در اختیار کارگروه آرد و نان استان‌ها است و این سامانه شفافیت برای مدیران استانی ایجاد کرده و هیچ محدودیتی در موضوع تامین آرد برای عرضه پایدار نان در هیچ استانی نداریم.