بر اساس بخشنامه گمرک ایران با لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری، وصول عوارض صادراتی مجددا برقرار شد. به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، علی‌اکبر شامانی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری در خصوص وصول عوارض صادراتی، خواستار اجرایی شدن مصوبه21 تیر ماه هیئت دولت شد. با لغو دستور توقف اجرای تصویبنامه هیات وزیران درخصوص دستورالعمل بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 موضوع میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام، مجددا وضع عوارض از صادرات برقرار خواهد شد. گفتنی است هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر 

کرده بود.