مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشور گفت: در حال حاضر ۱۳۴ فروند هواپیما بیش از دو سال زمین‌گیر هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی‌بخش در نشست خبری  در کشور شرکت‌هایی وجود دارند که می‌توانند نیازهای مصرفی و اقلام مورد نیاز صنعت هوایی را تأمین کنند. با این حال هواپیمای زمین‌گیر داریم. او ادامه داد: در این زمینه هرچه تنوع داشته و عمق دهی داشته باشیم، افزایش تاب‌آوری و توسعه ناوگان اتفاق خواهد افتاد و این موضوع، ضمن رعایت استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری یک ضرورت است.