هر کیلو گوشت مرغ در حالی که قیمت مصوب آن ۷۳ هزار تومان تعیین شده است به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و سینه مرغ با استخوان حدود ۱۰۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر، بازار گوشت قرمز پس از افزایش قیمت در خرداد و تیر تقریباً ثابت بوده و هر کیلو گوشت گوسفندی بین ۴۷۰ تا ۵۷۰ هزار تومان متغیر است (البته هر کیلو گوشت گوسفند بدون چربی از هفته گذشته تا امروز حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت و به ۵۸۰ هزار تومان رسید). این عدد برای هر کیلو گوشت گوساله بین ۵۲۰ تا ۵۶۰ هزار تومان تعیین شده است.