یک نماینده مجلس اعلام رکد: گفته شده درسال گذشته چهار میلیارد دلار بنزین از کشور قاچاق شده است. زمانی که در سراوان خدمت می‌کردم می‌دیدم جوانان برای قاچاق سوخت از جانشان می‌گذرند، در آن زمان فکر کردم چقدر خوب است با ایجاد پالایشگاه خصوصی در کشور سوخت به جای قاچاق صادر شود و این امکان برای جوانان منطقه فراهم آید که با قیمت فوب خلیج فارس سوخت را بفروشند. به گزارش ایلنا، جلال رشیدی‌کوچی تصریح کرد:  با مدیریت صحیح می‌توانیم بدون اینکه ارزش‌ها را زیر پا بگذاریم درآمدزایی کنیم؛ امیدواریم مدیران کلان به این نتیجه برسند که باید شجاعت ورود به تصمیمات سخت را داشته باشند و مردم هم حتما همراهی خواهند کرد. او از لزوم اخذ تصمیمات سخت گفت و اظهار کرد: همه می‌گوییم باید با تکیه بر بخش خصوصی بر مشکلات غلبه کرد با این حال باید ریشه‌یابی کرد چرا این امر 

محقق نمی‌شود؟