بنا بر گفته فعالان صنعت لبنیات کشور آنچه سبب افزایش صادرات لبنیات کشور شده مازاد آن در داخل به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. به گزارش ایلنا، آمار گمرک از افزایش صادرات محصولات لبنی ایران در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است، مبتنی بر این آمار ارزش صادرات 13 درصد و وزن آنها 16.5 درصد رشد داشته است. دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در این خصوص تاکید کرد: سرانه مصرف لبنیات جامعه ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم پایین آمده و این امر دامداران را با مازاد شیر خام رو‌به‌رو کرده است. رضا باکری افزود:  با این حال اگر صادرات نباشد، صنایع لبنی متضرر می‌شوند. او تصریح کرد: مردم در حالی قدرت خرید لبنیات را ندارند که قیمت‌های این گروه کالایی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کنترل می‌شود و هیچ گونه افزایش قیمتی خارج از چهارچوب این سازمان و مبنی بر عرضه و تقاضا در بازار لبنیات

 اتفاق نمی‌افتد.