وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تاکنون جریمه مالیاتی بانک‌ها به صندوق ملی مسکن واریز نشده و براساس قانون،بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که برخی بانک‌ها نپرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش افزود: اما تعدادی از بانک‌ها از این کار استنکاف کرده‌اند که طبق قانون باید جریمه آن را سازمان امور مالیاتی پس از اخذ به صندوق ملی مسکن واریز کند. او تاکید کرد: پرداخت تسهیلات و جریمه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی را مطالبه می‌کنیم چون حق مردم است. البته نمی‌خواهیم بانک‌ها خلاف واقع جریمه شوند و باید مطابق عدالت رفتار شود.