مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه ارزش گذاری برندها تا پایان سال انجام می‌شود، گفت: با سازمان حمایت کمیته‌ای برای بررسی تأثیر ارزش گذاری برندها بر قیمت گذاری تشکیل دادیم. به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسدی افزود: در کشور برندی داریم که روی خود کار می‌کند و از آن طرف شرکتی را داریم که به صورت زیر پله‌ای فعال است با این حال در بهای تمام شده همه را یکسان در نظر می‌گیریم و در واقع همه با قیمت یکسان کالای تولیدی خود را می‌فروشند. او تصریح کرد: این در حالیست که شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که علمی و کارشناسی کار می‌کنند با توسعه خط تولید و نظام بهره‌وری بهای تمام شده را کاهش داده و روی برند سازی هم هزینه می‌کنند. اهمیت برند ملی و بزرگ را زمانی متوجه می‌شویم که بدانیم این برندها می‌توانند حتی صادرات را هم تسهیل کنند.