رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: پس از گذشت حدود دو هفته از جلسه‌ای که در شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی برگزار شد و بدون نتیجه خاتمه پیدا کرد، چهار عضو دولتی شورا صورت‌جلسه‌ای را به صورت دست‌گردان و خارج از جلسه مبنی بر ابطال انتخابات رئیس اتاق بازرگانی تنظیم کردند و دستور به برگزاری انتخابات مجدد دادند. به گزارش ایلنا، حسین سلاح‌ورزی تاکید کرد: این رویه نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهوی مسیر درستی طی نکرده و دچار اشکال است، بنابراین به دیوان عدالت طرح دعوا کردیم. او خاطرنشان کرد: اگر مصوبه‌ای که توسط چهار عضو دولتی ابلاغ شده نقض، متوقف و از طرف محاکم قضایی لغو شود اتاق همچنان مسیر خود را ادامه خواهد داد و اگر هم غیر از این باشد و تایید شود ما خود را بالاتر از قانون نمی‌دانیم و در موعد مقرر و براساس ضوابط تعیین شده، انتخابات مجدد را برای گزینش رئیس اتاق برگزار می‌کنیم.