۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق در دسترس قرار گرفت و مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین در دستور کار است. به گزارش تسنیم به رغم افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی شش‌ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل 7.5 و 5.4 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی شش‌ماهه اول سال جاری معادل 32.4 میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3.1 درصد رشد نشان می‌دهد.