مدیرعامل بورس تهران گفت: نظام حکمرانی باید بپذیرید که بهترین ساز و کار برای قیمت گذاری بورس کالا است. بورس کالا بهترین بازار برای فروش محصولات است سال‌ها حسن اجرای خود را ثابت کرده است. به گزارش ایلنا محمود گودرزی در مراسم رونمایی از بازار سرمایه ‌گذاری‌ حرفه‌ای با بیان اینکه امیدواریم این بازار آغازی بر تسریع بر رونق نظام تامین مالی در بازار سرمایه باشد، اظهار داشت: آینده بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای مبتنی بر یکسری الزامات است اما فعالان بازار سرمایه به این نوع تامین مالی چراغ سبز نشان دادند و به این بازار اعتماد کردند