موضوع فرموله کردن خوراک پتروشیمی در حالی در رسانه‌ها پایان یافت که ظاهرا هنوز این فرمول به شرکت های پتروشیمی ابلاغ نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر بررسی افشای اطلاعات شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد این مصوبه هنوز به شرکت‌ها ابلاغ نشده است. یکی از شرکت‌های پتروشیمی، اوره ساز، در ابلاغیه 21 شهریور ماه خود آورده است: در این خصوص تا تاریخ این نامه ابلاغ رسمی از طرف اداره گاز استان بوشهر به این شرکت صورت نپذیرفته است، لیکن بنا بر اخبار منتشر شده توسط منابع غیر رسمی، مقرر گردید قیمت گاز خوراک به صورت فرمولی و به نحوی که در بازار تعیین شده از مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.