پس از هک اطلاعات مشتریان ۱۶ شرکت بیمه ای و فروش ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعات سجلی و هویتی مردم، بهزاد‌پور، رئیس کل بیمه مرکزی از سمت خود برکنار شد.

به گزارش اقتصاد100، علی استاد هاشمی که پیش از این معاون نظارت بیمه مرکزی بود به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با رای هیات وزیران جانشین وی شده است.

علاوه بر سستی نهاد ناظر بیمه کشور در عدم نشت اطلاعات هویتی بیمه‌گذاران، تخلفات سابق بهزادپور در دوره مدیریت فرشباف بویژه در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه در کنار عدم نظارت و کفایت لازم برای مدیریت بیمه اربعین با انعقاد قراردادهای پرشائبه از جمله مواردی است که وظیفه وزارت اقتصاد برای نظارت بر عملکرد رئیس کل جدید بیمه مرکزی را سنگین‌تر می‌کند.