معاون علمی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا باز کردن ماشین‌های تسلا غیرقانونی نیست، گفت: در دنیا هست، اما ما به عنوان محقق این کار را کرده‌ایم. ماشین را خریده‌ایم. دوست داشتیم بازش کنیم. به گزارش انتخاب، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی افزود: از خودروهای تسلا الهام میگیریم کپی نمی‌کنیم. من دوست دارم جوان‌های ایرانی خودرویی سوار شوند که دوست دارند. او ساخت خودروهای داخلی را در حد تسلا شدنی دانست.