وزیر صنعت، معدن و تجارت تحویل اولین خودروهای وارداتی که از دی ماه سال گذشته تاکنون پس از پنج سال توقف وارد کشور شده‌اند را کلید زد. به گزارش ایسنا عباس علی آبادی صبح دوشنبه ۶ شهریور با حضور در نمایشگاه روایت خدمت، وعده و وفا اولین خودروهای وارداتی را تحویل متقاضیان داد. وی با تاکید به پیگیری تحویل خودروها افزود: سیاست ما خروج از تصدی‌گری است؛ بنده از واردکنندگان مطلبه کردم تا در واردات خودرو تسریع ایجاد شود. امیدواریم طرف چند ماه آینده تمام خودروهای ثبت‌نام شده وارد و تحویل متقاضیان شود. او در ادامه شایعه حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو را تکذیب کرد.