سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که اگر تجارت در نیمه دوم سال همانطور که انتظار می‌رفت افزایش یابد، رشد تجارت پیش‌بینی شده به میزان ۱.۷ درصد در سال جاری، همچنان قابل دستیابی است. به گزارش ایسنا سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که رشد تجاری خود را در سال جاری ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده است. 

این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد که شاخص دوره‌ای کالاهای سازمان تجارت جهانی از ۹۵.۶ قبلی که در ماه مه اعلام شده بود به ۹۹.۱ افزایش یافت. در گزارش این سازمان قیمت‌های بالای کالاها، شرایط سخت‌تر پولی و تقاضای اندک واردات از چالش‌های پیش‌روی تجارت جهانی شناخته شده است.