وزیر نفت از حمایت وزارتخانه از سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای عمومی برقی خبر داد. جواد اوجی گفت وزارت نفت تقبل کرده است که به ازای سرمایه‌گذاری که در این مسئله صورت می‌گیرد و در مقابل میزان سوختی که صرفه‌جویی می‌شود یا حواله سوخت را پرداخت می‌کنیم یا معادل قیمت آن سوخت به نرخ فوب خلیج فارس به سرمایه‌گذار عزیز پرداخت می‌شود. به گزارش ایلنا اوجی در جمع خبرنگاران حاضر در هیئت دولت از همکاری مشترک وزارت نفت و وزارت صمت و شهرداری در این کار خبر داد. او گفت: موضوع این کار مشترک حمایت از سرمایه‌گذارانی است علاقه و تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه برقی کردن خودروهای عمومی اعم از تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها دارند.