رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: شفافیت مهم‌ترین ملاک در ارزیابی در این جشنواره است. 

به گزارش ایلنا، میثم لطیفی در یک نشست خبری افزود: هجدهمین دوره جشنواره شهید رجایی امسال برگزار و از سال ۸۲ در این جشنواره ارزیابی دستگاه‌های دولتی هم انجام می‌شود. مهمترین تفاوت جشنواره در سال جاری، بهره‌مندی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها در جشنواره است و در راستای مردمی سازی در ارزیابی‌ها از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی یادآور شد: به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌ایم که نتایج و مستندات ناظر این نتایج همان روز اعلام می‌شود و شفافیت را در ارزیابی‌ها مدنظر قرار می‌گیریم، سندی که رییس‌جمهوری در ابتدای انتخاب وزرا آن را تایید و شرط قرار داد ملاک ارزیابی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ایلنا گفته در ارزیابی‌ها دو دسته شاخص اختصاصی و عمومی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن دستگاه‌ها در ۴ سطح طبقه‌بندی خواهند شد که در آن نمره ۲۰۰۰ عالیترین نمره است و نمره ۱۸۰۰ به بالا عالی، نمره ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ نمره خوب و نمره ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ نمره متوسط و کمتر از ۱۲۰۰ نمره ضعیف محسوب می‌شود. او تاکید کرد در جشنواره امسال و سال گذشته هیچ دستگاهی موفق به دریافت نمره عالی نشد.

لطیفی اظهار کرد کمتر از ۱۰ دستگاه در سطح ملی امتیاز کمتر از ۱۲۰۰ را در جشنواره امسال دریافت کردند و جزو دستگاه‌های ضعیف محسوب می‌شوند. او در مورد عملکرد نیروی انتظامی بیان کرد: دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، شهرداری، بانک، دادگستری، تامین اجتماعی بیشترین مواجه را با مردم دارند و مکلف هستند که اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی‌ها را ارائه دهند و در اکثر استان‌ها نیروی انتظامی در ارزیابی‌ها شرکت کرده اما در سطح ملی نیروی انتظامی در ارزیابی‌ها حضور ندارد و خودشان باید پاسخ دهند که چرا در این ارزیابی‌ها حضور ندارند.

لطیفی در پایان افزود: برای کارکنان دستگاه‌ها با رتبه خوب و عالی طرف قانون فوق‌العاده کارایی با ضریبی در نظر گرفته‌ایم که اختصاص پیدا می‌کند.