مسئله حق‌آبه ایران را با گفتگو 

حل کردیم

 

معاون سیاسی نخست ‌وزیر  طالبان  با گفتن این که حاکمیت فعلی افغانستان روابط خوبی با همسایگانش دارد، مدعی شد که مسئله حق‌آبه ایران با تفاهم و گفتگو حل‌وفصل شده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، مولوی عبدالکبیر، در مراسمی گفت: مسئله آب با ایران به جای جنگ، با خوشحالی زیاد با تفاهم حل شده است. این مثال سیاست و تعامل خوب مان با جهان است.