معاون وزیر نفت در پی ازدحام در برخی جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با دستور معاون اول رییس جمهوری، قرار به این شد تا در جایگاه‌هایی که با تراکم و ازدحام رو‌به‌رو هستند کارت‌های اضافه اختصاص دهیم و به دستور معاون اول رییس‌ جمهور تعداد کارت‌های سوخت در برخی جایگاه‌ها را افزایش دهیم. به گزارش ایلنا جلیل سالاری با اشاره به افزایش مصرف سوخت در تهران ابراز داشت: با افزایش تعداد کارت‌های سوخت در جایگاه‌های پر تراکم، تحویل سوخت بدون مشکل انجام خواهد شد. در پایان او به سیاست دولت در قبال استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و غیرقیمتی بودن سیاست‌ها اشاره کرد.