ما‌به‌ازای ریالی منابع آزاد شده قبلا پیش‌خور شده است

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: منابعی که آزاد می‌شود به جهت اینکه توسط دولت قبل پیش‌خور شده است، در ساخت و ساز و منابع دولت تاثیری نخواهد گذاشت زیرا قبلاً بانک مرکزی ما‌به‌ازای آن پول چاپ کرده و در اختیار دولت قبل قرار داده است، دولت قبل هم در مخارج خودش محاسبه و مصرف کرده است.

احمد امیرآبادی فراهانی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران به خبرنگار ایلنا، گفت: در بحث  آزاد شدن منابع، مذاکرات طولانی اتفاق افتاد و بسیار تلاش شد تا حقوق ملت ایران حفظ شود. نماینده قم خاطرنشان کرد: آنچه که گفته می‌شود از منابع کم می‌شود خیر کم نمی‌شود، طلب ما از کره پرداخت خواهد شد حال این‌که خود کره پرداخت کند یا کشور ثالث دیگری پرداخت کند، بحث مهم این است چیزی از منابع ملت ایران کم نمی‌شود.

وی یادآور شد: منابعی که آزاد می‌شود به جهت اینکه توسط دولت قبل پیش‌خور شده است، در ساخت و ساز و منابع دولت تاثیری نخواهد گذاشت زیرا قبلاً بانک مرکزی ما به ازای آن پول چاپ کرده و در اختیار دولت قبل قرار داده است، دولت قبل هم در مخارج خودش محاسبه و مصرف کرده است. امیرآبادی بیان کرد: چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد این است که یک منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که اینجا بانک مرکزی می‌تواند ارز واردکنندگان را در خارج از کشور تامین کند، سپس بانک مرکزی در داخل کشور ریالش را جمع می‌کند؛ اتفاقی که اینجا می‌افتد این است یک ارز تامین می‌شود و ما کمبود ارز نداریم و اتفاق بعدی این است که چون ریال جمع‌آوری می‌شود تاثیر بر جمع‌آوری  نقدینگی در جامعه می‌گذارد که بر کاهش تورم هم تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: دو مسئله وجود دارد، این‌که دولت پولی از این ۶ یا ۷ میلیارد دلار بگیرد و خرج خودش کند که اینطور نیست زیرا دولت قبلی ما به ازای آن را خرج کرده است، اما اینکه این ارز در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند به واردکنندگان کالا ارز تخصیص دهد باعث می‌شود دستش  باز شود، وقتی به واردکنندگان بخواهد ارز دهد ما به ازای ریالی می‌گیرد و این ریالی که می‌گیرد یعنی نقدینگی را از داخل جامعه جمع می‌کند.

نماینده قم درباره هزینه‌کرد این مبالغ برای کالاهای غیرتحریمی گفت: واردکنندگان می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند، بالاخره راهکارهایی وجود دارد که می‌توان استفاده کرد و مشکلی نیست. امیرآبادی درخصوص این‌که مذاکرات برای آزادسازی منابع است می‌تواند در سایر موارد هم باشد، عنوان کرد: من نمی‌دانم باید شورای عالی امنیت ملی در این خصوص تصمیم بگیرد.