وزیر نفت کویت مدعی شد که «اظهارات ایران» در مورد میدان گازی الدره/ آرش، این واقعیت را که کویت و عربستان مشترکاً مالک این میدان هستند را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایلنا به نقل از «الشرق»، سعید البراک در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس ملی کویت در خصوص این پرونده که روز پنجشنبه توسط روزنامه های کویت منتشر شد، مدعی شد: میدان گازی الدره/ آرش در سال ۱۹۶۷ کشف شد و به طور کامل در منطقه دریایی تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: کویت در ۲۱ مارس ۲۰۲۲ قراردادی با عربستان برای توسعه میدان مذکور به ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی در روز امضا کرد.

روز پنجشنبه نیز وزارت خارجه عربستان با انتشار بیانیه ای بار دیگر با انکار حق ایران در میدان گازی الدره (آرش) از ایران خواست که برای ترسیم مرزهای آبی وارد مذاکره شود.