رئیس کمیته حمل‌و نقل هوایی مجلس با بیان اینکه فعلا برنامه‌ای برای ساخت فرودگاه جدید در دست کار دولت قرار ندارد، گفت: بخشی از فرودگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی به عنوان شعار عدالت اجتماعی ساخته شدند و بخشی هم برای کوتاه کردن فاصله با مرکز کشور به احداث رسیدند. رحمت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: اما درباره رفع زیان‌ده بودن فرودگاه‌ها باید تفکرات بخشی در کشور را اصلاح کرد و اینکه هر کسی علاقه‌مند است در شهرش فرودگاه داشته باشد، درست نیست و توجیهی اقتصادی هم ندارد، این مباحث؛ موضوعات قابل تاملی هستند که باید به آن توجه شود.