مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شعب ویژه در سراسر کشور برای رسیدگی به تخلفات  خبر داد و گفت: در استان تهران تاکنون بیش از ۶۰ مشاور املاک در پایتخت نصب بنر و پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی بر اساس قانون برای آنها در نظر گرفته شده است. به گزارش ایلنا، بهمن حسن‌بیگی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر حضور تعزیرات حکومتی در برخورد با مشاوران املاک متخلف در چارچوب قانون نظام صنفی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با حضور دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسین راه و شهرسازی و بسیج اصناف تشکیل و وارد عمل شد.